Curiosity odkrył metan na Marsie

Łazik Curiosity poruszający się po powierzchni Czerwonej Planety
Źródło: NASA
Curiosity, czyli należąca do NASA misja eksplorująca Marsa od sierpnia 2012 roku, dokonała kolejnego sensacyjnego odkrycia. Tym razem naukowcy donoszą o istnieniu metanu w atmosferze Czerwonej Planety. Na Ziemi źródłem metanu są dużej mierze organizmy żywe, dlatego odkrycie może dowodzić istnienia życia na Marsie! O swoim doniesieniu naukowcy poinformowali na łamach Science.

Misja rozpoczęła swą podróż w kierunku Czerwonej Planety w listopadzie 2011 roku, a po powierzchni Marsa zaczęła się poruszać prawie 9 miesięcy później. Od tego momentu kilkakrotnie naukowcy informowali nas o możliwości istnienia życia na Marsie – głównie  na podstawie odkrycia wody (Orion 1, Orion 2 , Orion 3).  Odkrycia te stanowią odpowiedź na dręczące badaczy pytanie, czy na Czerwonej Planecie istniało życie?

Tym razem naukowcy donoszą o odkryciu metanu  w atmosferze Czerwonej Planety. Jak podkreślają badacze, odkrycie może dowodzić istnienia życia na Marsie. Naukowcy zaobserwowali szybki wzrost, a później spadek stężenia metanu w atmosferze. Taka detekcja sugeruje, że źródło gazu jest stosunkowo niewielkie, a być może nie jest to jedno źródło, ale kilka biologicznych i niebiologicznych.

Łazik Curiosity zajmował się poszukiwaniem metanu już od listopada zeszłego roku. Detekcja możliwa była dzięki specjalnemu spektrometrowi oraz pokładowemu laboratorium SAM (ang. Sample Analysis on Mars), w które wyposażony jest instrument.

Marsjańska misja będzie badać Czerwoną Planetę jeszcze do 2020 roku. Naukowcy mają nadzieję na kolejne, przełomowe odkrycia.


Oryginalny artykuł: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2014/16dec_methanes...

Alicja Wierzcholska | Źródło: flscience oraz NASA

Liczba odsłon: 3675


Ilustracja przedstawia w jaki sposób metan może dostawać się do marsjańskiej atmosfery.
Metan może być wytwarzany przez drobnoustroje, ale może też powstawać w procesach, które nie wymagają “istnienia życia” jak na przykład reakcja pomiędzy wodą i oliwinem.
Promieniowanie ultrafioletowe może zainicjować reakcje z różnymi związkami chemicznymi, w wyniku której również powstanie metan.

Źródło: NASA/JPL-Caltech/SAM-GSFC/Univ. of Michigan