Jeszcze do 31 marca można wziąć udział w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II

                       Konkurs Odysseusz II

Do 31 marca 2017 roku uczniowie i studenci mogą składać prace w Europejskim Konkursie Kosmicznym - Odysseus II. Konkursowe zadanie to przygotowanie projektu dotyczącego przestrzeni kosmicznej. Do wygrania m.in. wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej i staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Odysseus II to międzynarodowy konkurs o tematyce związanej z badaniami kosmicznymi. Realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum 14 europejskich instytucji: między innymi przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Skierowany jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat. Został podzielony na trzy kategorie wiekowe: Skywalkers, Pioneers i Explorers (patrz opis poniżej). Na etapie szkoły podstawowej to konkurs nastawiony na naukę i zabawę – wystarczy stworzyć dzieło artystyczne opierając się na swojej wyobraźni. Na poziomie gimnazjalnym i studenckim zaprasza do stworzenia własnego kosmicznego projektu naukowego na temat związany, z jednym z zagadnień podanych w bogatym zestawie propozycji konkursowych.

Jedną z podstawowych idei konkursu jest równość szans wszystkich uczestników, niezależnie od ich płci czy statusu społecznego lub ekonomicznego. M.in. z tego powodu udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. Natomiast w kategoriach Pioneers i Explorers, wprowadzono limit wydatków, które można wydać na realizację swojego projektu konkursowego, np. przy tworzeniu modelu.

Skywalkers: uczniowie 7 – 13 lat

W tej kategorii uczniowie tworzą dzieło artystyczne związane z badaniami kosmicznymi. Można to być na przykład model Układu Słonecznego zawierający oprócz ośmiu planet i Słońca któreś z mniejszych ciał niebieskich licznie zaludniających Układ Słoneczny, czy model bazy na Marsie wraz ze wszystkimi modułami niezbędnymi do podtrzymania życia. Można również narysować owady, jakie być może rozwinęły się na planetach poza słonecznych.

Pioneers: uczniowie 14 – 19 lat

W tej kategorii wiekowej zadaniem uczniów jest stworzenie własnego projektu naukowego związanego z szeroko rozumianymi badaniami kosmicznymi. Ze względu na ich interdyscyplinarność projektem może być oryginalny referat dotyczący wpływu długotrwałych lotów międzyplanetarnych na psychikę człowieka, własna koncepcja samowystarczalnej bazy na Marsie, czy też przeanalizowanie stopnia zalesienia wybranego obszaru na powierzchni Ziemi na podstawie dostępnych w Internecie zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Explorers: studenci 17 – 22 LAT

Podobnie jak w przypadku Pioneers, studenci też przygotowują projekty związane z badaniami kosmicznymi.  Tym razem jednak prace powinny być realizowane samodzielnie lub w parach i bardziej skupiać się na rzeczywistych potrzebach i praktycznym wykorzystaniu technologii kosmicznych. Tematy prac mogą dotyczyć na przykład:

obserwacji obiektów z listy alertów z misji Gaia – zbieranie danych o obiekcie (fotometria, spektrometria, astrometria), analiza danych oraz porównanie z innymi obserwacjami danego obiektu, zmiany zasięgu wybranych lodowców na podstawie Analiza archiwalnych zdjęć satelitarnych.

Szeroka tematyka konkursowa umożliwia studentom złożenie dowolnego projektu w jakikolwiek sposób związanego z badaniami kosmicznymi. W praktyce oznacza to, że praca konkursowa może w dużej mierze opierać się tym, co już się wcześniej zrobiło, na przykład w ramach pracy licencjackiej czy działalności koła naukowego.

Głównymi nagrodami są

  • wyjazd do Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej
  • staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej,
  • wizyta w Cite de’l Espace w Tuluzie,
  • skomputeryzowany teleskop
  • i-pad 2 air z zestawem cyfrowych książek,

 Etap krajowy został objęty patronatem:

  • Wiceministra Edukacji Narodowej,
  • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
  • Wydawnictwo Dobra Szkoła

Wsparcia projektowi udzielili również:

Centrum Edukacyjne Planeta Anuka, które zorganizuje pokazy i warsztaty astronomiczne w szkole wybranej przez nauczyciela, który złoży prace największej liczby uczniów z Warszawy lub Poznania.

Wójt Gminy Pniewy, który ufundował model promu kosmicznego dla najlepszej pracy artystycznej z terenu Gminy Pniewy.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:
https://www.odysseus-contest.eu/pl/


Kontakt:

Marcin Nasilowski,

Centrum Basań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Bartycka 18a, 00 – 716 Warszawa, Polska

m.nasilowski@cbk.waw.pl;

Źródło: Marcin Nasiłowski

Liczba odsłon: 2999


         Finaliści konkursu w 2016 roku