Niebo

Wschody i zachody Księżyca - lipiec i sierpień 2014

 Wschody i zachody Księżyca w Krakowie - Lipiec i Sierpień  2014   
Lipiec Sierpień
Data Ws Za Data Ws Za 1. 08 55 22 40 1. 10 55 22 21 2. 09 56 23 04 2. 11 59 22 47 3. 10 58 23 27 3. 13 14 23 18 4. 12 01 23 51 4. 14 11 23 53 5. 13 06 - 5. 15 17 - 6. 14 12 00 16 6. 16 20 00 36 7. 15 20 00 44 7. 17 19 01 29

Wschody i zachody Słońca - czerwiec 2014

Wschody i zachody Słońca w różnych miastach w Polsce

          Warszawa             Kraków               Szczecin               Zamosść

1 .     4 : 21   20 : 47      4 : 36   20 : 41      4 : 40   21 : 20      4 : 20   20 : 31     
2 .     4 : 20   20 : 48      4 : 36   20 : 42      4 : 39   21 : 21      4 : 19   20 : 32     
3 .     4 : 19   20 : 50      4 : 35   20 : 43      4 : 38   21 : 22      4 : 18   20 : 33     

Spojrzenie w czerwcowe niebo

Jak w czerwcu pogoda służy, urlopowicz tylko oczka mruży”


Wschody i zachody Słońca - maj 2014

Wschody i zachody Słońca w różnych miastach w Polsce

          Warszawa             Kraków               Szczecin               Zamość

1 .     5 : 07   20 : 02      5 : 18   19 : 59      5 : 28   20 : 32      5 : 02   19 : 48   
2 .     5 : 05   20 : 03      5 : 16   20 : 01      5 : 26   20 : 33      5 : 00   19 : 50   
3 .     5 : 03   20 : 05      5 : 14   20 : 03      5 : 24   20 : 35      4 : 59   19 : 51   

Wschody i zachody Księżyca w Krakowie - Maj i Czerwiec 2014

  Wschody i zachody Księżyca w Krakowie - Maj i Czerwiec  2014   
Maj Czerwiec Data Ws Za Data Ws Za 1. 06 47 22 24 1. 08 05 23 13 2. 07 33 23 16 2. 09 04 23 43 3. 08 24 - 3. 10 04 - 4. 09 19 00 01 4. 11 06 00 10 5. 10 16 00 39 5. 12 08 00 35 6. 11 16 01 12 6. 13 11 00 59 7. 12 17 01 41 7. 14 16 01 22

Spojrzenie w majowe niebo 2014

Spojrzenie w majowe niebo

Pogoda w majową niedzielę – zwiastuje urodzaju wiele”

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2014

„Ciepłe deszcze w kwiecień – rokują pogodną jesień”

Wschody i zachody Słońca - marzec 2014

Wschody i zachody Słońca w różnych miastach w Polsce

          Warszawa             Kraków               Szczecin               Zamosść

1 .     6 : 23   17 : 15      6 : 25   17 : 23      6 : 51   17 : 40      6 : 12   17 : 08     
2 .     6 : 21   17 : 17      6 : 23   17 : 24      6 : 48   17 : 42      6 : 10   17 : 10     
3 .     6 : 19   17 : 19      6 : 21   17 : 26      6 : 46   17 : 44      6 : 08   17 : 12     

Spojrzenie w marcowe niebo 2014

Spojrzenie w marcowe niebo 2014


Gdy suchy marzec, nagradza kwiecień, bo deszcz sprowadza”

Wschody i zachody Księżyca - marzec i kwiecień 2014

Wschody i zachody Księżyca w Krakowie - Marzec i Kwiecień 2014

 Marzec Kwiecien
Data Ws Za Data Ws Za 1. 06 05 17 59 1. 07 01 21 32 2. 06 34 19 17 2. 07 35 22 39 3. 07 03 20 32 3. 08 13 23 41 4. 07 33 21 45 4. 08 55 - 5. 08 05 22 53 5. 09 43 00 36 6. 08 39 23 57 6. 10 35 01 24 7. 09 18 - 7. 11 30 02 06

Spojrzenie w lutowe niebo 2014

Spojrzenie w styczniowe niebo 2014

Patrząc od czasu do czasu na nieboskłon, niezależnie od krótko czy długoterminowych prognoz pogody, wszystko zdaje się przebiegać według klasycznych praw astronomii i fizyki, znanych człowiekowi - lepiej lub gorzej – od stuleci. Czekają nas w tym miesiącu na niebie, zjawiska okresowe i niespodziewane. Tych drugich, najciekawszych, związanych szczególnie z dużą aktywnością Słońca, nie można z góry przewidzieć.

Wschody i zachody Księżyca - styczeń i luty 2014

   Wschody i zachody Księżyca w Krakowie - Styczeń i Luty 2014  

Styczeń Luty
Data Ws Za Data Ws Za 1. 07 09 16 23 1. 07 39 19 11 2. 07 57 17 41 2. 08 08 20 29 3. 08 37 19 02 3. 08 37 21 44 4. 09 11 20 21 4. 09 05 22 56 5. 09 41 21 38 5. 09 34 - 6. 10 08 22 52 6. 10 06 00 05

Spojrzenie w niebo A.D. 2014

Minął nam rok 2013 - jak z bicza trzask i znów stajemy u progu Nowego Roku. Nie będzie to rok przestępny, ale suma jego cyfr wynosi siedem! Siedem zaś jest liczbą świętą od czasów pradawnych.

Spojrzenie w grudniowe niebo 2013

Spojrzenie w grudniowe niebo

"Pogoda grudniowa - wody połowa, lodu połowa"

Strony