Czy galaktyki eliptyczne są młodsze niż myślano?

NGC5557
Zdjęcie galaktyka NGC 5557 pokazuje bardzo rozciągnięte i słabe strugi pływowe, które na obrazie biegną z lewej strony ku prawej a ich rozmiar to ponad 1.2 milionów lat świetlnych Zdjęcie wykonane kamerą MegaCam umieszczoną na  Kanadyjsko – Francuskim – Hawajskim Teleskopie (CFHT). Źródło: P.-A. Duc 2011 (c) CEA/CFHT
Astronomowie z zespołu Atlas 3D dostrczyli danych, które poddają w wątpliwość standardowy model formowania galaktyk eliptycznych. Pierwsze wyniki pracy tej międzynarodowej grupy dotyczące dwóch galaktyk eliptycznych ukazują cechy charakterystyczne dla dosyć niedawnych zderzeń galaktyk, co sugeruje, że obiekty te są pięć razy młodsze niż powszechnie się uważa.

Standardowo szacuje się wiek galaktyk ekliptycznych na podstawie wieku populacji gwiazdowych wchodzących w jej skład. W ten sposób ocenia się wiek tych galaktyk na
7 do 10 miliardów lat. Jednak jeśli wziąc pod uwagę  bardzo głębokie obserwacje dwóch galaktyk ekliptycznych obserwowanych kamerą MegaCam zainstalowaną w Kanadyjsko – Francuskim – Hawajskim Teleskopie (CFHT) otrzymany wynik jest zgoła inny.

Galaktyki
                            eliptyczne
Próbka galaktyk eliptycznych z przeglądu zespołu ATLAS 3D.
Wszystkie obiekty pokazują ślady niedawnych kolizji z innymi galaktykami.
Źródło: P.-A. Duc 2011 (c) CEA/CFHT

Astronomowie ustalili, że uformowanie się dwóch galaktyk eliptycznych NGC 680 oraz NGC 5557 jest wynikiem zlania się dwóch olbrzymich galaktyk spiralnych, które miało miejsce bardzo niedawno - od 1 do 3 miliardów lat temu. Takie oszacowanie wieku opiera się na analizie bardzo słabych wyciągniętych struktur (strug) położonych na peryferiach galaktyk. Takie struktury powstają jako rezultat działania sił pływowych w trakcie zlewania czyli łączenia się galaktyk. Ich kształt jak i jasność utzrymuje się nie dłużej niż kilka miliardów lat. Takie struktury były możliwe do detekcji dzięki możliwością kamery o dużym polu widzenia MegaCam pracującej w dziedzinie optycznej widma.

Grupa badawcza Atlas 3D przeprowadza systematyczny przegląd ponad 100 pobliskich galaktyk eliptycznych. Jeśli obecny rezultat bazujący na obserwacjach pierwszych dwóch galaktyk zostanie potwierdzony na większej próbce galaktyk tj. jeżeli takie słabe wyciągnięte struktury będą częściej wykrywane to standardowy model formowania  galaktyk eliptycznych będzie musiał być poprawiony.

30 lipca 2011
Źródło | Wojciech Jurusik

Liczba odsłon: 3641