Internet - narzędzie astronoma

Witamy


Internet - narzędzie astronoma-- Na dobry początek...

Internet to bardzo wygodne narzędzie w pracy astronoma. Jest źródłem informacji niezbędnej do efektywnej pracy.
Musimy pogodzić się z faktem, że język angielski jest podstawowym językiem w komunikacji między naukowcami.
Na szczęście  pomoc możemy znaleźć w samym internecie. Na stronie   http://www.translate.pl znajduje się serwis, które pomoże nam poruszać się po angielskojęzycznych stronach.

-- Jak pracuje astronom...

Astronomów możemy podzielić na dwie grupy: teoretyków i obserwatorów. Często astronom musi być obserwatorem i teoretykiem jednocześnie. Punktem stycznym dwóch nurtów są zawsze obserwacje astronomiczne. Teoretycy muszą konfrontować swoje modele z rzeczywistością, a obserwatorzy wykorzystują sprawdzone modele do analizy obserwacji.

Rozpoczynając badania w astronomii musimy dobrze się przygotować.
  • W pierwszej kolejności należy sprawdzić jaki jest stan wiedzy na dzień dzisiejszy. Nie jest to łatwe, ponieważ musimy zapoznać się z wieloma publikacjami jakie ukazały się do tej pory w czasopismach astronomicznych oraz  poznać metody badawcze jakie stosuje się w danej dziedzinie badań.
  •  Następnie musimy zaplanować w czasie swoje badania. W przypadku wykonywania obserwacji jest to bardzo ważny etap.
  •  Wykonać zaplanowane badania.
  • Opracować i opublikować wyniki.
Każdy z tych etapów jest bardzo ważny i niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

--I ty możesz ...

Tematyka prac profesjonalnych astronomów jest trudna i bardzo specjalistyczna. Na szczęście miejsce w astronomii znajdzie się dla każdego. Począwszy od tworzenia baz danych i stron WWW, poprzez pisanie programów komputerowych i wykonywaniu obserwacji astronomicznych. Można też biernie brać udział w badaniu przestrzeni kosmicznej udostępniając swój komputer do obliczeń.
Jednym z takich projektów, w których możesz wziąć udział od zaraz, jest projekt SETI@Home . Jest to projekt naukowy, którego celem jest poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich poprzez analizę emisji radiowej kosmosu rejestrowanej przez największe radioteleskopy na Ziemi.
Projekt wykorzystuje wolną moc obliczeniową komputerów podłączonych do Internetu. W  SETI@Home może uczestniczyć każdy instalując darmowy program klienta Projektu.

Jeśli posiadasz dostęp do teleskopu astronomicznego, to możesz wziąć aktywny udział w bardzo interesującym projekcie pod nazwą  Asteroidal Occultations.  Projekt jest bardzo atrakcyjny, ponieważ pozwala brać udział wszystkim obserwatorom od początkujących amatorów do profesjonalnych astronomów. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

--Jak to robią profesjonaliści 

Astronom musi na bieżąco kontrolować, co ciekawego dzieje się w jego dziedzinie badań.
W tym celu powstało wiele baz danych zawierających artykuły.
Po zapoznaniu się ze stanem obecnym wiedzy na świecie, naukowiec musi ukierunkować swoje badania w taki sposób, żeby otrzymane wyniki były interesujące i pożyteczne. Na szczęście dla całej populacji naukowców nic nie zastąpi twórczego myślenia.
Internet może nam jedynie pomagać w dążeniu do celu.
Kiedy mamy już pomysł, to następuje faza jego realizacji. W tym momencie internet znowu staje się najlepszym przyjacielem astronoma.
Internet oferuje nam różnego rodzaju serwisy, takie  jak

Z ich wykorzystanie możemy prawidłowo przygotować i wykonać prace badawcze.

Aktualizacja : 29 Marzec 2004
Autor: Przemysław Bartczak