ODYSSEUS II – Europejski Konkurs Kosmiczny

                   Grafika ze strony konkursu Odysseus II

Kosmos zawsze fascynował. Ślady tej fascynacji widoczne są nie tylko w architekturze, literaturze i nauce antyku, ale także w ostańcach kultur prehistorycznych. Wszechświat zawsze wydawał się być odległy, nieznany i tajemniczy. Ale nieustannie też znajdowali się śmiałkowie, którzy starali się lepiej zrozumieć obserwowane zjawiska przesuwając granice naszej wiedzy o otaczającym świecie.

Ty też możesz zostać śmiałkiem! Jeśli interesujesz się Kosmosem, pasjonują Cię zagadnienia naukowe niekoniecznie tylko dotyczące nauk ścisłych, albo problemy techniczne, chcesz sprawdzić siebie i swoje pomysły, weź udział w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II. Tematem przewodnim Odysseusa jest badanie i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Konkurs prowadzony jest w 3 kategoriach wiekowych:

 • Skywalkers (uczestnicy w wieku 7 – 13 lat)
 • Pioneers (uczestnicy w wieku 14 – 18 lat)
 • Explorers (studenci e wieku 17 – 22 lata)

Tematyka konkursowa jest określona osobno dla każdej z kategorii, ale jest też niezwykle pojemna. I tak, w kategorii Skywalkers uczestnicy muszą stworzyć pracę artystyczną, oryginalne dzieło nawiązujące do tematów sformułowanych dla kolejnych kategorii. Termin dzieło w tym przypadku oznacza albo pracę wykonaną manualnie (np. rysunek, malunek, mozaikę, kolaż, itp.) albo pracę wykonaną elektronicznie (np. fotografię, rysunek utworzony za pomocą dowolnego oprogramowania pozwalającego na tworzenie grafiki). Jeśli dzieło jest stworzenie tradycyjnymi metodami, najpierw musi zostać zdigitalizowane, czyli np.:, sfotografowane, zeskanowane, etc.  Ostateczny termin złożenia pracy to 31 marca 2016 roku poprzez portal internetowy konkursu.

Starsi uczestnicy konkursu, w kategorii Pioneers będą już mieć szansę na naukowe spojrzenie na otaczającą nas przestrzeń, w tym także poznanie metod eksperymentalnych.  Uczestnicy powinni pracować w zespołach 2 – 3 osobowych nad projektem badawczym dotyczącym jednej z zaproponowanych kategorii tematycznej:


 • Układ Słoneczny i badania Kosmosu
 • Europa w Kosmosie
 • Człowiek na Marsie
 • Astrobiologia – poszukiwania życia we Wszechświecie 

Szczegółowe informacje dotyczące tematów i tworzenia projektów znajdziesz na stronie: http://www.odysseus-contest.eu/pl/pioneers/instrukcja/

Studentów z UE i całego świata zachęcamy do wykazania się swą kreatywnością i wiedzą akademicką w szerokim zakresie naukowych i technologicznych wyzwań, jakie tworzy Kosmos. Uczestnicy konkursu w kategorii Explorers samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych mogą pracować nad projektem badawczym nawiązującym do Europejskich programów kosmicznych:

 • Galileo - korzyści płynące z wykorzystania przestrzeni kosmicznej
 • Copernicus – obserwacje Ziemi 
 • Misja Rosetta – eksploracja Kosmosu 
 • Misja Gaia – obserwacje gwiazd
 • Obraz satelitarny a dane terenowe

Szczegółowe informacje dotyczące tematów i tworzenia projektów dla tej kategorii wiekowej
znajdziesz na stronie: http://www.odysseus-contest.eu/pl/explorers/instrukcja/


Tematyka konkursowa zdefiniowana została bardzo szeroko. Jednym z powodów jest próba przełamania stereotypu, według którego badania kosmiczne postrzegane są często jako jedna z dziedzin fizyki. Tymczasem dziedzina ta jest interdyscyplinarna, łączy ze sobą nie tylko większość nauk ścisłych, ale także inne nauki przyrodnicze, humanistyczne, a nawet ekonomiczne. Dlatego zachęcamy wszystkich uczniów i studentów, aby próbowali badać problemy, które ich fascynują w obszarze badań kosmicznych. Na przykład uczniowie zainteresowani ekonomią mogą przeanalizować wpływ sprowadzenia surowców mineralnych z planetoidy na gospodarki krajów. Młodzi psychologowie mogą opisać jaki wpływ na zachowanie człowieka może mieć długotrwały lot na Marsa, etc.

Uczestnicy konkursu mogą liczyć na pomoc mentorów: profesjonalistów (naukowców, inżynierów, doświadczonych nauczycieli), których zadaniem jest doradzanie młodym ludziom w kwestiach technicznych i naukowych. Mentorzy mogą również pomóc w zdefiniowaniu generalnego zrębu projektu lub problemu, którego badaniem zajmą się uczestnicy konkursu.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu narodowym i wymaga od uczestników złożenia projektu/dzieła przez Internet. Praca zostanie poddana ocenie jury, które składać się będzie ze specjalistów – naukowców i inżynierów – z dziedzin konkursowych. W kategorii Pioneers i Explorers oceniana będzie wiedza, umiejętności praktyczne i kreatywność. W przypadku kategorii Skywalkers najlepsza praca zostanie wybrana w głosowaniu online przez pozostałych uczestników. Pozostałe dwa etapy to etap regionalny oraz międzynarodowy, które odbywać się będą w instytutach będących regionalnymi liderami (w przypadku Polski, Litwy, Łotwy i Estonii będzie to Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie) oraz w Brukseli. Zwycięzcy szczebla narodowego w kategoriach Pioneers i Explorers zostaną zaproszeni na koszt organizatorów, gdzie będą przedstawiać swoje prace przed międzynarodową komisją. Najlepsi uczestnicy w każdej z kategorii otrzymają dodatkowo cenne nagrody rzeczowe! Są to m.in.:


 • pięć stażów w ESA lub w europejskim przemyśle lotniczo – kosmicznym,
 • skomputeryzowany, profesjonalny teleskop, 
 • zestaw pamiątek projektu Odysseus II. 
 • iPad Air 2 oraz zestaw książek cyfrowych i aplikacji związanych ze Wszechświatem, 
 • modele rakiet. 
Nagrodą główną jest wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej (kosmodrom Kourou)

Pełne informacje – zawierające szczegółowe instrukcje, regulamin, kryteria ocen i terminarz
składania prac – można znaleźć na stronie www.odysseus-contest.eu/plZ podanego adresu można również pobrać logo projektu w wysokiej rozdzielczości oraz 30 sekundowe wideo promujące konkurs.


Projekt „ODYSSEUS II – The Youth for Space Challenge” ma na celu inspirowanie i angażowanie młodych ludzi z całej Europy w badania kosmiczne poprzez serię aktywności edukacyjnych łączących teoretyczne badania naukowe z eksperymentowaniem. Kilkuetapowy konkurs sprzyja rozwojowi wykwalifikowanej kadry naukowej i technicznej w dziedzinach związanych z priorytetami europejskiej polityki kosmicznej.
Projekt edukacyjny Odysseus II finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Horizon 2020 Research and Innovation, numer grantu 640218. Jest to rozszerzona wersja projektu pilotażowego prowadzonego w latach 2011 – 2013. Konsorcjum projektu składa się z 14 partnerów i 4 instytucji wspomagających z 11 europejskich krajów. Koordynatorem projektu na terenie Polski oraz Litwy, Łotwy i Estonii jest Centrum Badań Kosmicznych PAN. Konkurs w Polsce odbywa się pod patronatem MEN oraz MNiSW.

Kontakt dla mediów i prasy:

Marcin Nasiłowski, Centrum Badań Kosmicznych PAN
E-mail: 
m.nasilowski@cbk.waw.pl

Zobacz wideo:
http://www.odysseus-contest.eu/wp-content/uploads/2015/05/odysseus_720p.mp4

Profil fb konkursu Odysseus (ang.)
https://www.facebook.com/OdysseusContest/

Źródło: CBK PAN

Liczba odsłon: 4291


Grafika ze strony konkursu Odysseus IILogo konkursu Odysseus II