Planetoida „Iwanowska”

Wilhelmina Iwanowska
prof. Wilhelmina Iwanowska (1905-1999)
Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała 3 lipca 2012 r. jednej z planetoid, na wniosek dwóch litewskich odkrywców Kazimierza Czernisa i Justasa Zdanavicziusa, imię „Iwanowska”.

Wilhelmina Iwanowska urodziła się w 1905 r. w Wilnie i tam też ukończyła szkołę średnią, a następnie matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego. Po drugiej wojnie światowej była współorganizatorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Obserwatorium Astronomicznego UMK. W latach 1973-1979 pełniła funkcję wiceprezesa Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Zmarła w Toruniu 16.05.1999 r.

Prof. W. Iwanowska była również w 1993 r. recenzentem pracy doktorskiej Kazimierza Czernisa – astronoma polskiego pochodzenia pracującego obecnie naukowo w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astronomii wileńskiego uniwersytetu. Drugi odkrywca planetoidy dr Justas Zdanaviczius jest także astronomem, pracownikiem wileńskiego uniwersytetu. Kazimierz Czernis dwukrotnie odwiedził Toruń. Po raz pierwszy było to na zaproszenie prof. Wilhelminy Iwanowskiej w 1990 r. i powtórnie, gdy był gościem honorowym na Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii organizowanym przez toruński oddział w 1994 r.

Kazimierz Czernis jest współodkrywcą nie tylko tej jednej planetoidy, ale również dwudziestu trzech komet i czterystu dwunastu planetoid nie zatwierdzonych jeszcze przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. K. Czernis szacuje, że ok. dwieście odkrytych przez niego planetoid będzie miało swój numer.

Planetoida „Iwanowska” (198820) została odkryta w mroźną noc 13.03.2005 r. w uniwersyteckim obserwatorium astronomicznym w Moletai na Litwie. Pogoda była zmienna. Przy oszronionym teleskopie oprócz dwóch astronomów obserwacje prowadzili także studenci, którzy wówczas mieli praktykę. Planetoida ma ok. 3,5 km średnicy, okres obrotu 5,41 lat, nachylenie orbity 12 stopni, mimośród 0,0990512.Zofia Huppenthal
Sekretarz toruńskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Liczba odsłon: 2919


Prof. Iwanowska  wręcza dr Czernisowi jeden z pierwszych numerów Biuletynu Obserwatorium  Astronomicznego w Wilnie.
Toruń, 1994 , Walny Zjazd PTMA.
Fot. K. Wenerski