„Słońce – najbliższa gwiazda” czyli Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kosmicznej dla młodzieży szkolnej

                Informacja o konkursie
                Źródło: Muzeum Okręgowe w Sieradzu

Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza w dniach 23.05 – 15.09.2016 r. do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej pt. „Słońce – najbliższa gwiazda” oraz w towarzyszącym mu konkursie plastycznym pt. „Ziemia pod innym Słońcem”.

Konkursy przeznaczone są dla uczniów z klas 6-tych szkoły podstawowej oraz dla gimnazjalistów i licealistów. Każdy  z  uczestników  konkursu  pisemnego  musi  odpowiedzieć  na 15  pytań eliminacyjnych, sprawdzających zdobytą wiedzę w dziedzinie badań kosmicznych i satelitarnych,  a  następnie  na 9   pytań  szczegółowych,  wymagających  bardziej rozwiniętych  odpowiedzi  i 1  pytanie  problemowe  (opisowe) wybrane  z dwóch przedstawionych zagadnień. Pytania problemowe są różne dla obu grup wiekowych.

Celami Konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, popularyzacja wiedzy o kosmosie, o ESA, o Słońcu i pogodzie kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich badań i budowy urządzeń kosmicznych do badania Słońca oraz o polskim badaczu Kosmosu z Sieradza – Arym Sternfeldzie. A ponadto dobra zabawa i zdobycie wiedzy (i nagród też). Dla laureatów konkursu jako nagrody przewidywane są profesjonalne teleskopy.

Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przesłanie  odpowiedzi  pocztą elektroniczną  na adres: konkurswiedzykosmicznej@o2.pl. W temacie listu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię wiekową np. „Anna Nowak junior”.

Konkurs plastyczny organizowany jest pod hasłem „Ziemia pod innym Słońcem”. Zakres tematyczny prac uzależniony jest tylko od wyobraźni uczestników. (np. co by było, gdyby Słońce na niebie Ziemi było większe lub mniejsze, albo w innym kolorze lub  miało  gwiazdę  bliźniaka,  a  może  nawet  dwie  towarzyszące  mu  gwiazdy;  jak wyglądałaby  wtedy  Ziemia?)  Ten  konkurs  jest niezależny  od  konkursu  wiedzy. Oceniane  będą  prace  wykonane  dowolną  techniką  (rysunek,  malarstwo,  grafika, collage, techniki mieszane, formy przestrzenne). Żaden z wymiarów pracy nie może przekroczyć 1 metra. Trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej (miejsce I, II i III)  zostaną  nagrodzone. Prace plastyczne należy przesłać na adres: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2 98-200 SIERADZ

Termin doręczenia odpowiedzi pisemnych oraz prac plastycznych do Muzeum upływa 15 września 2016 r. Po  tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Konkurs został objęty patronatem honorowym Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego.

Pytania do konkursu układali pracownicy CBK PAN – prof. dr hab. Janusz Sylwester, dr Beata Dziak-Jankowska oraz mgr Paweł Z. Grochowalski.

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem:  http://muzeum-sieradz.com.pl/…/Regulamin-Konkursu-Slonce-na…

Link do strony konkursu: http://muzeum-sieradz.com.pl/konkurs-2016/

Paweł Z. Grochowalski


Prof. dr hab. Janusz Sylwester jest kierownikiem Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN we Wrocławiu. Jest to jedna z nielicznych placówek na świecie zajmujących się konstrukcją przyrządów kosmicznych i prowadzących obserwacje Słońca w zakresie rentgenowskim. W naszym Zakładzie prowadzone są również prace teoretyczne związane z interpretacją widm promieniowania rentgenowskiego Słońca i gwiazd uzyskanych w ramach własnych i zagranicznych eksperymentów kosmicznych (np. Solar Maximum Mission, Yohkoh, GOES, Exosat, ROSAT, ASCA, SoHO, CORONAS-F, CORONAS-PHOTON, TRACE, HINODE, SDO). Problematyka badań dotyczy:

  • diagnostyki procesów wydzielania energii i warunków fizycznych w plazmie rozbłysków słonecznych
  • hydrodynamicznego modelowania zjawiska rozbłysku
  • określania składu chemicznego plazmy w strukturach korony słonecznej
  • prognozowania tzw. rozbłysków protonowych

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zakładu Fizyki Słońca: http://www.cbk.pan.wroc.pl/

Dr Beata Dziak-Jankowska jest kierownikiem Pracowni Prognoz Heliocentrycznych CBK PAN, która wchodzi w skład Zespołu Fizyki Plazmy CBK PAN. Pracownia Prognoz Heliocentrycznych zajmuje się
badaniem pogody kosmicznej, czyli warunków panujących w kosmicznym środowisku Ziemi. Wpływ na nie ma m.in. aktywność Słońca, promieniowanie kosmiczne czy pole magnetyczne Ziemi.  Poznanie warunków
najbliższego kosmicznego otoczenia Ziemi ma ogromnym wpływ m.in. na nasze bezpieczeństwo.

Więcej informacji m.in. pod linkiem: http://rwc.cbk.waw.pl/

Mgr Paweł Z. Grochowalski jest kierownikiem Biblioteki CBK PAN, współpracownikiem Serwisu edukacyjnego PTA Orion, adminem profili fb Centrum Badań Kosmicznych PAN, Serwisu Edukacyjnego PTA Orion, Lofar, Dni Odkrywców Kosmosu oraz Kosmos wokół nas oraz popularyzatorem astronomii i badań kosmicznych.

Źródło: CBK PAN/Muzeum Okręgowe w Sieradzu

Liczba odsłon: 5177


Plakat konkursu do pobrania
Źródło: Muzeum Okręgowe w Sieradzu