VI Sieradzka Konferencja Kosmiczna

W dniach 7 i 8 października 2014 r. w Sieradzu odbędzie się już po raz szósty konferencja kosmiczna. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – wczoraj, dziś, jutro".

Jednym z celów organizowanych od roku 2010 przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu konferencji kosmicznych jest spopularyzowanie postaci urodzonego w tym mieście 14 maja 1905 r. twórcy podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczonego, Arego Szternfelda. W maju br. roku przypadała 110 rocznica urodzin tego pioniera kosmonautyki. „Sieradzkie Konferencje Kosmiczne” są częścią większego programu, który odbywa się pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda”.

Współorganizatorem konferencji oraz towarzyszącemu jej konkursowi wiedzy kosmicznej jest Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Prof. dr hab. Zbigniew Kłos będzie przewodniczył obradom w pierwszym dniu konferencji, natomiast prof. dr hab. Stanisław Lewiński poprowadzi obrady w jej drugim dniu.

Nad tegoroczną edycją konferencji patronat objął prof. Marek Banaszkiewicz, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.


Paweł Z. Grochowalski


Program VI Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej w dniach 7-8 października 2015

7. 10. 2015 r.:
Dzień pierwszy (Muzeum Okręgowe Sieradzu, ul. Dominikańska 2):
godz. 15.00 – powitanie gości przez Starostę Sieradzkiego Dariusza OLEJNIKA i Prezydenta Sieradza Pawła OSIEWAŁĘ
godz. 15.10 – wystąpienia gości
godz. 16.10 – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Zbigniewa KŁOSA z Centrum Badań Kosmicznych PAN
rozpoczęcie obrad
godz. 16.15 – wystąpienie prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA, Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, pt. „Rola i zadania Polskiej Agencji Kosmicznej”
godz. 16.45 – wystąpienie Pawła WOJTKIEWICZA, Prezesa Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, pt. „Cele i zadania Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego – szanse dla biznesu”
godz. 17.15 – opowieść Piotra GEISLERA (syna Władysława GEISLERA) pt. „Kontakty mojego Ojca z Arym Szternfeldem i Jego praca nad biografią pioniera kosmonautyki”.
godz. 17.45 – wystąpienie dr hab. inż. Bożeny PIETRZYK, Kierownika Komisji Kierunkowej Inżynieria Kosmiczna na Politechnice Łódzkiej pt. „O kształceniu studentów w zakresie inżynierii kosmicznej”
godz. 18.15 – wystąpienie zespołu studentów Politechniki Łódzkiej z pokazem łazika marsjańskiego

8. 10. 2015 r.:
Dzień drugi (SCK – Teatr Miejski, ul. Dominikańska 19):

Godz. 10:00 – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Stanisława LEWIŃSKIEGO z CBK PAN
Godz. 10:10 – wykład dr Jakuba RYZENKO (CBK PAN Warszawa), pt. „Program Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – od wizji do największego międzynarodowego laboratorium”
Godz. 10:40 – wykład Michała MOROZA (Kosmonauta.net/Blue Dot Solutions), pt. „Czego możemy nauczyć się z badań prowadzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”
Godz. 11:20 – wykład Michała CZAPSKIEGO (uczestnika misji badawczej w analogu bazy marsjańskiej – Mars Desert Research Station, USA), pt. „Od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do eksploracji wyzwania dla pracy człowieka poza Ziemią”
Godz. 12:00 – wystąpienie podsumowujące wykłady
Godz. 12:10 – 13:00 przerwa kawowa
Godz. 13:00 – wystąpienia Patronów konkursów wiedzy i plastycznego
Godz. 13:10 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród
Godz. 13:40 – podsumowanie Konferencji, podziękowanie za udział w niej – dla chętnych pokaz łazika marsjańskiego i jego możliwości

 

Link do strony muzeum:
http://muzeum-sieradz.com.pl/sieradzka-konferencja-kosmiczna/

FB Muzeum w Sieradzu


Liczba odsłon: 2354


Ary Sternfeld (1905 - 1980). Twórca podstaw kosmonautyki.
Źródło: Wikipedia