Zmarła dr Maria Kurpińska-Winiarska

W dniu 21 lutego 2014 roku zmarła ś. p. Maryla Kurpińska-Winiarska,  wieloletni pracownik naukowy Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu  Jagiellońskiego.

Po ukończonych w Krakowie studiach astronomii podjęła pracę jako asystentka prof. Eugeniusza Rybki, z pełnym zaangażowaniem  prowadząc obserwacje w Obserwatorium "Fort Skała", które zostało otwarte z okazji 600-lecia UJ.  Obiektami  Jej zainteresowania były przede wszystkim gwiazdy zmienne (Nova Herculis 1963, Nova Vulpeculae 1968, a także układy zaćmieniowe: 44i  Boo, AW UMa,  XY Leo, SS Ari AZ Cas,  EE Cep, V2154 Cyg, HP Dra i in.).  Pracę wnikliwego i uważnego obserwatora  uzupełniała wnikliwą ich interpretacją.

Oprócz obserwacji fotometrycznych, wiele uwagi  poświęcała również obserwacjom astrometrycznym, w tym obserwacjom pozycyjnym komet oraz zakryciom gwiazd przez Księżyc. Była współautorką pierwszego astronomicznego wyznaczenia współrzędnych geograficznych  Obserwatorium na Forcie Skała.

Kolejnym przedmiotem  zainteresowań Zmarłej  były obserwacje spektroskopowe, które  prowadziła pryzmatem obiektywowym przy 35/37 cm teleskopie Maksutowa - Cassegraina.  Długi ciąg tych obserwacji, mających na celu wyznaczenie  wielkości  absolutnych gwiazd wczesnych typów widmowych w wybranym polu w gwiazdozbiorze Łabędzia, zaowocował uzyskaniem w 1972 r. stopnia doktora. Warto nadmienić, że były to pierwsze obserwacje spektroskopowe wykonane w Krakowie.

Wśród  licznych publikacji naukowych dr M. Kurpińskiej-Winiarskiej warto wymienić cykl prac (we współpracy z Obserwatorium w Besançon) poświęconych analizie danych uzyskanych z satelity Hipparcos i dotyczących gwiazd zaćmieniowych .  Tematyka gwiazd podwójnych została następnie rozszerzona  o układy wielokrotne.

Począwszy od roku 1983 dr M. Kurpińska była autorką efemeryd minimów gwiazd zaćmieniowych, publikowanych corocznie w Roczniku Astronomicznym Obserwatorium Krakowskiego,  a od 1996 roku także Redaktorem Naczelnym Rocznika.

W pamięci krakowskiego środowiska astronomicznego pozostanie Osobą, która potrafiła znakomicie łączyć wybitne uzdolnienia astronoma - obserwatora z dogłębną  analizą otrzymanych wyników.

JMK

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 3. marca o 940 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Liczba odsłon: 2526