aktywność słoneczna

DSCOVR wystartował

Dzisiaj, 3 minuty po północy wystartował Deep Space Climate Observatory. Celem misji jest prowadzenie w czasie rzeczywistym monitoringu aktywności słonecznej. Dzięki temu zostaniemy ostrzeżeni o zbliżających się burzach słonecznych.

Słoneczne rozbłyski

Rozbłyski słoneczne nie są obojętne dla naszej atmosfery. Im silniejsze, tym większe zakłócenia powodują. Rozbłyski klasy X należą do najbardziej intensywnych, a właśnie taki wystąpił 24 kwietnia.

Maksimum występowania zórz polarnych

Niebo na Północy ostatnimi czasy rozjaśnia się niezwykłym blaskiem. Zorze polarne, czyli widowiskowe kurtyny światła, powstają w odległości 150 milionów kilometrów od Ziemi - na Słońcu. Zorza polarna (znana tak¿e jako aurora borealis na półkuli północnej i aurora australis na południowej) poprzedzona jest zawsze silnym wybuchem na Słońcu.Często są to tzw. rozbłyski słoneczne.

Silny rozbłysk typu X w obecnym cyklu słonecznym

Rozbłysk słoneczny o dużej mocy miał miejsce 6 marca. Został skatalogowany jako rozbłysk typu X5.4, jest zatem drugi pod względem mocy w tym cyklu jedenastoletniego cyklu aktywności słonecznej (po rozbłysku X6.9 on z sierpnia 2011 roku). Jest to naturalne zjawisko, związane ze wzrostem poziomu aktywności Słońca, którego maksimum spodziewane jest na rok 2012. W godzinę po pierwszym, głównym rozbłysku, zaobserwowano słabszy robłysk klasy X1.3 w tym samym regionie Słońca. Z kolei 8 marca Słońce wyemitowało kolejny rozbłysk zaklasyfikowany jako M6.3, a po około godzinie - dodatkowo miał miejsce koronalny wyrzut masy. Szacuje się, że dotrze on do ziemskiej magnetosfery 11 marca nad ranem.

Kolejna szansa na zorzę

Po wybuchu 19 stycznia cząsteczki z koronalnych wyrzutów materii uderzyły w ziemskie pole magnetyczne nad ranem 22 stycznia o godz. 07:17 czasu polskiego, zbyt późno na obserwacje dla większości europejskich miłośników, bo Słońce powoli zaczynało wschodzić.

AURORA ALERT w Polsce

Wczoraj 19 stycznia doszło do rozbłysku w obszarze aktywnym AR 11401 na Słońcu. Zjawisko miało miejsce około godziny 17:00 naszego czasu i było związane z tzw. rozbłyskiem długotrwałym klasy M3 wg klasyfikacji GOES. W stowarzyszonym zjawisku CME (coronal mass ejection - koronalne wyrzuty materii) w przestrzeń międzyplanetarną wyrzucona została materia koronalna poruszająca się w kierunku Ziemi. Analizy wykonane na podstawie obserwacji satelitarnych (satelitów bliźniaczych NASA o nazwie STEREO) w Goddard Space Flight potwierdzają możliwość wystąpienia silnych burz magnetycznych na Ziemi związanych z tym wyrzutem.

Słoneczne wybuchy na urodziny Kopernika

W całym kraju świętowaliśmy 538. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika (1473 - 1543). W Grudziądzu na Placu Miłośników Astronomii złożono kwiaty pod pomnikiem Kopernika, w Toruniu urodziny Kopernika to jednocześnie święto Uniwesytetu Jego imienia.

Pierwsze zdjęcia z nowego Obserwatorium Dynamiki Słońca!

NASA udostępniła właśnie pierwsze zdjęcia z Obserwatorium Dynamiki Słońca (ang. Solar Dynamics Observatory, lub w skrócie SDO), satelity wystrzelonego 11 lutego br. w celu dokładniejszego zbadania poszczególnych wartsw atmosfery słonecznej, monitorowania burz na Słońcu oraz studiowania tajemniczych mechanizmów rządzących wnętrzem naszej Dziennej Gwiazdy.

Słońce znów aktywne

Plamy na Słońcu obserwowano już w starożytności, jednak dopiero na początku XIX wieku niemiecki astronom Heinrich Schwabe odkrył charakterystyczny cykl ich pojawiania się i znikania na tarczy słonecznej. Kilka lat temu Słońce weszło w bardzo głębokie minimum i ku zdziwieniu wielu astronomów pozostawało w nim wyjątkowo długo. Na szczęście ostatnio na tarczy słonecznej obserwuje się coraz więcej plam, które nieśmiało zwiastują nadchodzące maksimum.

Polowanie na wiatr słoneczny

Bliźniacze obserwatorium satelitarne amerykańskiej agencji kosmicznej NASA o nazwie STEREO (ang. Solar Terrestrial Relations Observatory) badające zależności i oddziaływania między Ziemią i Słońcem wyposażono w instrument służący do analiz korony słonecznej SECCHI. Dzięki temu urządzeniu naukowcom udało się po raz pierwszy uzyskać obrazy materii słonecznej omiatającej Ziemię. Zespół badaczy projektu SECCHI otrzymał mapy zmian wartości gęstości, których uzyskanie nie było wcześniej możliwe, chyba że poprzez punktowe pomiary wykonywane przez statki kosmiczne.

ESA bada wpływ Słońca na klimat na Ziemi

Meteorolodzy nie będą mogli dłużej traktować Ziemi jako odizolowanego układu. Tak długoterminowe jak i codzienne zmiany pogody wskazują na jej związek z aktywnością słoneczną. Dlatego naukowcy intensywnie badają naturę tego związku. Trzy sondy kosmiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - SOHO, Cluster, Ulysses - dostarczyły danych, które pozwalają badać wpływ aktywności słonecznej na ziemski klimat. Te badania to pierwszy krok na drodze do stworzenia nowego typu prognozy pogody - kosmicznych wiadomości pogodowych.

Wiatry szaleją w atmosferze Słońca

Według nowych obserwacji z satelity NASA - Transition Region and Coronal Explorer (TRACE) i satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz NASA - Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) wiatry naelektryzowanego gazu przeszywają atmosferę słoneczną, pędząc z prędkością bliską tamtejszej prędkości dźwięku.

 

Odradzające się Słońce

solar cycleOdradzające się Słońce

Nasilają się dowody na to, że pewne cykle aktywności słonecznej mają podwójne maksima. Również obecnie trwające maksimum może być podwójne i właśnie obserwujemy nadejście drugiego piku.

Subscribe to RSS - aktywność słoneczna