astronomia w Polsce

"Astronomia" prof. Konrada Rudnickiego

12 listopada minęła druga rocznica śmierci prof. Konrada Rudnickiego astronoma, autora "Astronomii" - podręcznika dla klasy IV liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego. Z książki tej uczyło się wielu uczniów w czasach, gdy w szkołach uczono jeszcze astronomii. Nie wszyscy chyba wiedzą, że...

Podbój kosmosu przez Polaków rozpoczął się we Wrocławiu w 1969 roku

Pierwsza polska aparatura kosmiczna powstała w CBK PAN we Wrocławiu i w 1970 r. poleciała w Kosmos na wysokość 500km.

Polscy astronomowie zważyli olbrzymy

Dwa zespoły astronomów, oba kierowane przez polskich naukowców – dra Dariusza Graczyka i dra Krzysztofa Hełminiaka – wspólnie zbadały niezwykły układ gwiazd. Układ zaćmieniowy HD 187669 składa się z dwóch bardzo dużych gwiazd, tzw. olbrzymów. Astronomowie zmierzyli ich masy i rozmiary - jest to najdokładniejszy pomiar dla tego typu gwiazd w Drodze Mlecznej.

WKWP 2014 - Wrocław

W dniach 15 – 18 stycznia odbyły się Międzyuczelniane Warsztaty Astronomiczne WKWP 2014. Jest to corocznie odbywające się spotkanie studentów kierunków astronomicznych z całej Polski.

Dr Henryk Chrupała (1938-2015)

W wieku 77 lat zmarł w Katowicach dr Henryk Chrupała, wieloletni członek PTA i PTMA, b. dyrektor Planetarium Śląskiego, wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej.

Konrad Rudnicki (1926 - 2013)

12 listopada minie pierwsza rocznica śmierci prof. Konrada Rudnickiego Był astronomem, teologiem, duchownym starokatolickim. Zmarł w 88 roku życia i 55 roku kapłaństwa. W pierwsza rocznicę śmierci wspomina profesora jego uczeń i przyjaciel dr Bogdan Wszołek.

28 października Polska wstąpi do ESO

Wieloletnie starania Polski o przystąpienie do European Southern Observatory w końcu zostały uwieńczone sukcesem. 28 października 2014 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska i Dyrektor Generalny ESO prof. Tim de Zeeuw podpiszą akt przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (ESO).

Zmarł prof. Janusz Gil

19 października zmarł polski astrofizyk prof. Janusz Gil. Miał 63 lata. Specjalizował się w fizyce pulsarów i gwiazd neutronowych. Od lat związany z Zieloną Górą, był inicjatorem powstania Centrum Astronomii, które przekształciło się w Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Gil był jego wieloletnim dyrektorem i prorektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego do spraw nauki i współpracy z zagranicą.

Dzień Teledetekcji 17 XII

Geoida
17 grudnia 2012 r. w Warszawie na Politechnice odbędzie się po raz dziesiąty Dzień Teledetekcji.

 Imprezę organizuje Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA oraz Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej WGiK PW.

Wybrano nowy Zarząd PTMA w Grudziądzu

 W dniu 29 listopada w siedzibie Oddziału (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne) PTMA w Grudziądzu odbyło się walne zebranie członków tejże organizacji. Wybrane zostały nowe władze grudziądzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Podczas jawnego głosowania zebrani członkowie PTMA jednogłośnie wybrali nowy Zarząd:
- prezes - Sebastian Soberski
- wiceprezes - Tadeusz Cernecki
- sekretarz - Marian Nyga
- skarbnik - Krystian Fiałkowski

Europejska Agencja Kosmiczna zgodziła się na przystąpienie Polski

Kraje członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jednogłośnie zgodziły się na przystąpienie Polski do agencji – poinformowała w piątek ESA. To kolejny krok przybliżający nasz kraj do członkostwa w tej organizacji.

Zmarł prof. Roman Juszkiewicz

W sobotę, 28 stycznia w szpitalu im. Św. Anny w Piasecznie po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. Roman Juszkiewicz - jeden z najwybitniejszych polskich astrofizyków i kosmologów. Naukowiec zajmował się m.in. teorią powstawania galaktyk, niestabilności grawitacyjnej i mikrofalowego promieniowania tła. Miał 60 lat.

Nowa odsłona słownika astronomicznego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Polskie Towarzystwo Astronomiczne opracowuje słownik terminów astronomicznych i związanych z kosmosem. Wraz z portalem Money.pl udostępniło właśnie nową wersję leksykonu - nieodpłatnie dla wszystkich internautów.

Andrzej Woszczyk - wspomnienie

19 grudnia 2011 r., 5 miesięcy po śmierci prof. Andrzeja Woszczyka, redaktora naczelnego "Uranii-Postępów Astronomii" w Towarzystwie Naukowym w Toruniu odsłonięto portret profesora upamiętniający jego działalność w TNT. Autorem obrazu jest prof. Bogdan Przybyliński. Postać zmarłego prezesa TNT przypomniał prof. Jan Hanasz i dr Cecylia Iwaniszewska.

Gdański zegar pulsarowy

Eugeniusz Pazderski z Centrum Astronomii UMK jest współtwórcą zegara pulsarowego, jaki zostanie oficjalnie uruchomiony 25 listopada 2011. Jest to pierwsza na świecie realizacja idei regulowania chodu zegarów atomowych, na których opiera się współczesna rachuba czasu, przy użyciu pulsarów - najdokładniejszych wzorców częstotliwości w przyrodzie.

Strony

Subscribe to RSS - astronomia w Polsce