Droga Mleczna

"Duch z przeszłości" opowiada historię Drogi Mlecznej

Gromady kuliste to jedne z najstarszych obiektów w naszej Galaktyce. Te sferyczne struktury składają się z tysięcy do nawet milionów gwiazd powiązanych siłami grawitacji. W samej Drodze Mlecznej znamy ich około 200, a gromada E 3 jest jedną z najbardziej wyjątkowych.

Teleskop VISTA odkrył nową składową Drogi Mlecznej

Astronomowie korzystający z teleskopu VISTA w Obserwatorium Paranal należącym do ESO odkryli nieznany do tej pory składnik Drogi Mlecznej. Wykonując mapy położeń klasy gwiazd, które zmieniają jasność i są nazywane cefeidami, znaleziono dysk złożony z młodych gwiazd ukrytych za grubym dyskiem z obłoków pyłowych w centralnym zgrubieniu galaktycznym.

Nowe galaktyki karłowate na orbicie Drogi Mlecznej

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge znaleźli 9 nowych, prawdopodobnych kandydatów na karłowate galaktyki satelitarne okrążające centrum naszej Drogi Mlecznej. To więcej niż kiedykolwiek przedtem. Było to możliwe dzięki niedawno udostępnionym obserwacjom projektu Dark Energy Survey.

Najlepszy obraz pyłowego obłoku przechodzącego w pobliżu czarnej dziury w centrum Galaktyki

Najlepsze jak dotąd obserwacje zapylonego obłoku gazu G2 potwierdzają, że dokonał on największego zbliżenia do supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej w maju 2014 r. i udało mu się przetrwać. Najnowsze wyniki z należącego do ESO teleskopu VLT pokazują, że obiekt nie wydaje się w istotny sposób rozciągnięty i że jest bardzo zwarty. Najprawdopodobniej jest to młoda gwiazda z masywnym jądrem, która ciągle akreuje materię. Czarna dziura nie wykazała jeszcze na razie zwiększonej aktywności po tym przejściu.

Czy w Drodze Mlecznej jest ciemna materia?

Ciemna materii istnieje w wewnętrznych obszarach Drogi Mlecznej. Astronomowie wykazali, że stosunkowo dużo ciemnej materii znajduje się w bliskim sąsiedztwie Ziemi, ale także pomiędzy nami a Centrum Galaktyki.

Burzliwa historia Andromedy

Dokładne badania ruchów różnych populacji gwiazd w dysku galaktyki M31 (Andromedy) wykazały istnienie uderzających różnic pomiędzy tą galaktyką a naszą Drogą Mleczną. Sugerują one, że Andromeda miała dużo bardziej burzliwą przeszłość i mogła doświadczyć całkiem niedawnych zderzeń z mniejszymi galaktykami.

Komputery opowiadają astronomom o gwiazdach

Astronomowie wykorzystają komputery, które pomogą im w dużo krótszym czasie przeanalizować zbiory złożone z olbrzymich ilości gwiazd Naszej Galaktyki pod katem ich rozmiarów, składu chemicznego i innych podstawowych właściwości.

Pole magnetyczne w płaszczyźnie Drogi Mlecznej

Pastelowe kolory i delikatna tekstura widoczne na rysunku przypominają pociągnięcia pędzla malarza na płótnie, jednak w rzeczywistości są one wizualizacją danych zebranych przez należącą do Europejskiej Agencji Kosmicznej misję Planck. Na rysunku przedstawione zostało oddziaływanie międzygwiazdowego pyłu z polem magnetycznym w Drodze Mlecznej.

Tajemniczy obiekt okrążający centrum Drogi Mlecznej jest parą gwiazd

Tajemniczy obiekt okrążający centrum Drogi Mlecznej okazał się parą połączonych ze sobą gwiazd.

Dlaczego galaktyki podobne do Drogi Mlecznej są aż tak powszechne?

Przez całe dziesięciolecia naukowcy uważali, że z tzw. mergerów (połączeń galaktyk) powstają zwykle galaktyki eliptyczne. Teraz, po raz pierwszy, dzięki mocy interferometru ALMA i wielu innych radioteleskopów naukowcy znaleźli bezpośrednie dowody na to, że łączące się galaktyki mogą również tworzyć galaktyki dyskowe, i że jest to w rzeczywistości dosyć powszechne. Ten zaskakujący wynik może też wyjaśniać, dlaczego istnieje tak wiele galaktyk spiralnych podobnych do Drogi Mlecznej.

Najbardziej szczegółowy katalog Drogi Mlecznej

Nowy katalog obserwowanej części północnej naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, zawiera ponad 219 milionów gwiazd. Geert Barentsen, naukowiec z Uniwersytetu w Hertfordshire, jest szefem zespołu naukowego, który zebrał te wszystkie obiekty w ramach trwającego 10 lat programu wykorzystującego Teleskop Isaaca Newtona (INT) z La Palma na Wyspach Kanaryjskich.

Ciemna materia w Drodze Mlecznej?

Ciemna materia jest bez wątpienia jedną z największych zagadek Wszechświata. Astronomowie zebrali jak dotąd przytłaczające dowody na to, że to właśnie z niej składa się w przybliżeniu 84% całej materii Kosmosu. Dodatkowe przyciąganie grawitacyjne, którą wywołuje ciemna materia obecna na peryferiach dużych skupisk materii, stanowi najprostsze wyjaśnienie ruchów obrotowych poszczególnych galaktyk, a także ruchów odległych gromad galaktyk i zakrzywiania światła odległych gwiazd.

“Hiperszybkie gwiazdy” uciekają z Drogi Mlecznej

Grawitacja masywnej czarnej dziury znajdującej się w centrum Naszej Galaktyki bardzo skutecznie utrzymuje razem, jako jedną całość, należące do niej gwiazdy, są jednak wyjątki od tej reguły! Nauka zna tak zwane hiperszybkie gwiazdy, które są w stanie uciec ogromnej sile przyciągania. Zdaniem naukowców niektóre nowo odkryte gwiazdy tego typu mogą reprezentować nieznaną dotąd, całkiem odrębną klasę obiektów.

19 grudnia startuje Gaia

Misja kosmiczna Gaia stworzy najdokładniejszą mapę naszej Galaktyki. Startuje w czwartek. W nocy z 19/20 grudnia będzie się przemieszczać na tle konstelacji Oriona. Do obserwacji wystarczy lornetka lub niewielki teleskop.

Chandra i VLA potwierdzają istnienie dżetów w centrum Drogi Mlecznej

Astronomowie od dawna poszukiwali dowodów na to, że Sagittarius A * (Sgr A *), supermasywna czarna dziura znajdująca się w centrum Drogi Mlecznej, wytwarza dżety - strumienie naładowanych cząstek o wysokich energiach. Obecnie wiemy, że dżety faktycznie istnieją – przemawiają za tym najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Teleskop Rentgenowski Chandra i potężny interferometr radiowy VLA (Very Large Array), zlokalizowany w Nowym Meksyku.

Strony

Subscribe to RSS - Droga Mleczna