drony

Drony pomogą w kalibracji radioteleskopów

Czasza radioteleskopu, choć wykonana z bardzo dobrą precyzją, zawsze zniekształca sygnał i powoduje, że w obserwacjach pojawiają się zburzenie pierwotnego obrazu.
Subscribe to RSS - drony