dyski protoplanetarne

W bardzo młodym systemie gwiazdowym odkryto złożone molekuły organiczne

Po raz pierwszy astronomowie wykryli obecność złożonych cząsteczek organicznych – cegiełek budujących życie – w dysku protoplanetarnym otaczającym młodą gwiazdę. Odkrycie, dokonane za pomocą Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), potwierdza, że warunki, z których wyłoniła się Ziemia i Słońce, nie są unikalne we Wszechświecie. Wyniki zostaną opublikowane w wydaniu czasopisma „Nature” z 9 kwietnia 2015 r.

Podobne do ziaren żwiru cząstki mogły przyśpieszyć formowanie się planet

Astronomowie odkryli, że filamenty tworzące obłoki gwiazdotwórczego gazu w okolicach Mgławicy Oriona mogą być pełne budulcu planetarnego - bloków 100 do 1000 razy większych niż te zwykle znajdywane w pyle krążącym wokół protogwiazd.

Niesamowity obraz z ALMA ukazuje genezę planet

Nowe zdjęcie z ALMA pokazuje coś czego nigdy aż tak szczegółowo do tej pory nie oglądano: dokładną strukturę dysku wokół młodej gwiazdy, w którym tworzą się planety. Są to pierwsze obserwacje ALMA wykonane z prawie docelową konfiguracją sieci i najostrzejszy obraz uzyskany na falach submilimetrowych.
Subscribe to RSS - dyski protoplanetarne