ESO

Polska wersja witryny internetowej Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO

Mimo, że nasz kraj nie należy do ESO, to ta jedna z największych na świecie organizacji do badań astronomicznych zdecydowała się na przetłumaczenie na język polski swojej witryny internetowej. Europejskie Obserwatorium Południowe ESO to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 15 krajów europejskich. Należą do niej Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy.

Odkryto najliczniejszy pozasłoneczny układ planetarny

Astronomowie korzystający z należącego do ESO, wiodącego na świecie instrumentu HARPS, odkryli układ planetarny zawierający co najmniej pięć planet, okrążających podobną do Słońca gwiazdę HD 10180. Badacze posiadają także intrygujący dowód na możliwą obecność dwóch kolejnych planet, z których jedna miałaby najmniejszą masę znalezioną do tej pory. Uczyniłoby to system podobnym do naszego Układu Słonecznego w liczbie planet (siedem w porównaniu do ośmiu w Układzie Słonecznym). Co więcej, zespół znalazł też dowód, że odległości planet od ich gwiazdy odzwierciedlają regularny wzór, co jest też widoczne w naszym Układzie Słonecznym.

Przyszłość europejskiej astronomii

U progu Międzynarodowego Roku Astronomii, astronomowie europejscy skupieni wokół ASTRONETu, ogłosili plany, swoistą "mapę drogową", rozwoju astronomii w Europie na najbliższe 20 -30 lat.

Inna Ziemia?

Astronomowie odkryli nową planetę poza Układem Słonecznym. Jest ona tylko o połowę większa od Ziemi a na jej powierzchni być może występuje woda w ciekłej postaci.

Nowa gromada kulista w Drodze Mlecznej

Astronomowie europejscy odkryli nową gromadę kulist położoną w centralnym obszarze naszej Galaktyki w odległości 30 000 lat świetlnych od nas i "jedynie" 10 000 lat świetlnych od jądra Drogi Mlecznej. Odkrycia dokonano w zakresie podczerwonym (w świetle widzialnym obiekty przesłonięte są grubą warstwą pyłu międzygwiazdowego) za pomocą Teleskopu Nowej Technologii w La Silla , w Chile należącego do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO).

Planety bez…gwiazdy

W ostatnich latach dokonano wielu interesujących odkryć planet znajdujących się poza naszym Systemem Słonecznym. Układ odkryty za pomocą teleskopów ESO jest niezwykły z powodu braku w nim … gwiazdy centralnej.

Strony

Subscribe to RSS - ESO