fale grawitacyjne

Fale grawitacyjne istnieją! To jedno z największych odkryć XXI wieku

W zeszły czwartek doniesiono o bezpośrednim wykryciu fal grawitacyjnych. Wiele wskazuje na to, że będzie to jeden z tych dni, o których nasze dzieci będą kiedyś uczyły się w szkołach. Czwartkowe odkrycie jest już mocnym kandydatem do tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

11 lat poszukiwań– konieczność zmiany myślenia?

Idea fal grawitacyjnych jest dla ludzi nauki niezwykle atrakcyjna - uważa się, że niosą one pewną informację, która pozwoli nam spojrzeć wstecz aż do początków Wszechświata. Jednak mimo faktu, że istnieją silne poszlaki przemawiające za ich istnieniem, fale te nie zostały jeszcze bezpośrednio wykryte.

Nowe obserwatorium fal grawitacyjnych

LIGO to takie usprawnienie wcześniej już używanych w tym celu urządzeń, które pozwoli na zwiększenie czułości aparatury o czynnik rzędu 10. Dzięki temu będzie się dało zbadać dużo większą ilość kandydatów na generatory fal grawitacyjnych. Ostateczne testy instrumentu zaplanowane są już na jesień tego roku.

Niezwykłe odkrycie – trzy czarne dziury w jednej galaktyce

W galaktyce znajdującej się cztery miliardy lat świetlnych stąd znaleziony został ciasny układ trzech okrążających się wzajemnie czarnych dziur – najbardziej zwarty ze wszystkich jak dotąd nam znanych. Może to oznaczać, że takie układy są bardziej powszechne, niż dotychczas sądzono.
Subscribe to RSS - fale grawitacyjne