pola magnetyczne

Dlaczego nie ma więcej gwiazd ?

Naukowcy z Uniwersytetu Bostońskiego (BU) ze szczególnym udziałem studenta Roba Marchwinskiego starali się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego nie rodzi się więcej gwiazd? W tym celu Marchwinski i jego kolega Michael Pavel pod opieką profesora Dana Celemensa wykonali analizę danych pochodzących z przeglądu polaryzacyjnego w podczerwieni płaszczyzny Galaktyki, ang. Galactic Plane Infrared Polarization

Czy silne pole magnetyczne powstało tuż po Wielkim Wybuchu?

Dlaczego gaz znajdujący się pomiędzy galaktykami albo gwiazdami z tej samej galaktyki jest namagnesowany? Grupa astrofizyków, pod kierunkiem Christopha Federrath i Gillesa Chabrier z Lyonu, uzyskała nowe wyniki dotyczące jednego z możliwych wyjaśnień tego zjawiska: pierwotne słabe pole magnetyczne w wyniku ruchów turbulentnych zostaje wzmocnione. Przeprowadzone przez grupę badaczy z Francji symulacje pokazały, że powszechne ruchy turbulentne wzmocniły pole magnetyczne w bardzo szybkim, eksponencjalnym tempie. "Nasze obliczenia pokazują, że proces wzmocnienia pola magnetycznego może zachodzić w nawet bardzo ekstremalnych warunkach fizycznych, takich jak te, które panowały tuż po Wielkim Wybuchu" tłumaczy jeden z badaczy.

Słońce znów aktywne

Plamy na Słońcu obserwowano już w starożytności, jednak dopiero na początku XIX wieku niemiecki astronom Heinrich Schwabe odkrył charakterystyczny cykl ich pojawiania się i znikania na tarczy słonecznej. Kilka lat temu Słońce weszło w bardzo głębokie minimum i ku zdziwieniu wielu astronomów pozostawało w nim wyjątkowo długo. Na szczęście ostatnio na tarczy słonecznej obserwuje się coraz więcej plam, które nieśmiało zwiastują nadchodzące maksimum.

Pole magnetyczne kontroluje dietę masywnych gwiazd

Grupa astronomów, której przewodniczy Wouter Vlemmings z Uniwersytetu w Bonn w Niemczech, wykorzystała sieć radioteleskopów MERLIN należącą do Obserwatorium Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii, aby pokazać, że pole magnetyczne odgrywa istotną rolę w trakcie narodzin masywnych gwiazd. Do tej pory odkryto, że pole magnetyczne silnie wpływa na mało masywne gwiazdy, takie jak nasze Słońce. Nowe wyniki pokazały, że sposób tworzenia się bardzo masywnych i mało masywnych gwiazd może być podobny.

Gigantyczna pętla magnetyczna w układzie podwójnym

Astronomowie odkryli ogromną pętlę magnetyczną, która wydostaje się z powierzchni gwiazdy należącej do słynnego układu Algola. Naukowcy mogli zaobserwować to niesamowite zjawisko dzięki wykorzystaniu międzynarodowej sieci radioteleskopów, przybliżając nas tym samym do wyjaśnienia natury tego obiektu.

Pole magnetyczne w strudze promieniowania gamma

GRB 090102 (błysk promieniowania gamma) został zaobserwowany przez należącego do NASA satelitę Swift. Chwilę później satelita wysłał informację o błysku do wszystkich teleskopów na świecie.

Pochodzenie błysków magnetycznych

Magnetary to bardzo gęste gwiazdy neutronowe posiadające pole magnetyczne nawet 600 bilionów razy silniejsze od ziemskiego. Od czasu do czasu obiekty te produkują potężne błyski w czasie których emitowane jest niezwykle energetyczne promieniowanie rozprzestrzeniające się w kosmosie. Pochodzenie tych erupcji i silnego pola magnetycznego należy do nieodkrytych jeszcze zagadek Wszechświata.

XMM-Newton zmierzył pole magnetyczne umarłej gwiazdy

Dzięki wspaniałej czułości rentgenowskiego obserwatorium XMM-Newton, zespól europejskich astronomów dokonał bezpośrednich pomiarów pola magnetycznego gwiazdy neutronowej. Wyniki pozwalają na głęboki wgląd w fizykę gwiazd neutronowych i odsłaniają nowe zagadki o końcu żywota tych gwiazd.

Czarna dziura - kosmiczna prądnica!

Naukowcy z Los Alamos (U.S. Departament of Energy's Los Alamos National Laboratory): Philipp Kronberg, Quentin Dufton, Stirling Colgate i Hui Li przekonują, że czarne dziury mogą być efektywnymi źródłami energii. Linie pola magnetycznego, rozciągające się na odległość milionów lat świetlnych poza galaktykę, mogą być efektem działania dynama (jak w silniku elektrycznym) wewnątrz czarnej dziury.

Odradzające się Słońce

solar cycleOdradzające się Słońce

Nasilają się dowody na to, że pewne cykle aktywności słonecznej mają podwójne maksima. Również obecnie trwające maksimum może być podwójne i właśnie obserwujemy nadejście drugiego piku.

Subscribe to RSS - pola magnetyczne