radioteleskopy

Największy radioteleskop uzyskuje królewską pieczęć aprobaty

Największy na świecie radioteleskop został oficjalnie oddany do użytku podczas specjalnej ceremonii w Holandii, w której brali udział astronomowie z Polski i wielu innych krajów.

Teleskop Arecibo śledzi potencjalnie groźną asteroidę

W dniu 19 kwietnia w Obserwatorium Arecibo wykonano pomiary metodą radarową asteroidy o nazwie 2005 YU55, która znajduje się na liście obiektów potencjalnie groźnych dla Ziemi. W tym dniu, jak podaje Michael Nolan dyrektor Obserwatorium Arecibo, ta asteroida była w odległości 2,4 miliona kilometrów od Ziemi, co stanowi w przybliżeniu 6-krotną odległość do Księżyca. Teleskop Arecibo znajduje się w okolicach miejscowości Arecibo w Portoryko i korzystają z niego naukowcy z Cornell University przy finansowym wsparciu National Science Foundation (Narodowa Fundacja Nauki).

Pole magnetyczne kontroluje dietę masywnych gwiazd

Grupa astronomów, której przewodniczy Wouter Vlemmings z Uniwersytetu w Bonn w Niemczech, wykorzystała sieć radioteleskopów MERLIN należącą do Obserwatorium Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii, aby pokazać, że pole magnetyczne odgrywa istotną rolę w trakcie narodzin masywnych gwiazd. Do tej pory odkryto, że pole magnetyczne silnie wpływa na mało masywne gwiazdy, takie jak nasze Słońce. Nowe wyniki pokazały, że sposób tworzenia się bardzo masywnych i mało masywnych gwiazd może być podobny.

Pierwsze ważne dane z interferometru LOFAR

Mamy pierwsze szczegółowe mapy radiowe wykonane przy pomocy sieci interferometrycznej LOFAR! W grudniu 2009 przeprowadzono w Holandii (ASTRON) kompleksowe, sześćdziesięciogodzinne obserwacje radiogalaktyki aktywnej 3C61.1. Na obecnym etapie budowy interferometru wykorzystano 16 stacji centralnych oraz 4 stacje zdalne (o dużych bazach interferometrycznych w stosunku do centrum dowodzenia projektem.)

Aniony w Kosmosie

Wszystkie dotychczas odkryte cząsteczki występujące w przestrzeni kosmicznej to molekuły obojętne lub kationy. Dopiero niedawno udało się odkryć jedną z bardzo rzadko występujących w tym środowisku cząsteczkę o znaku ujemnym – C6H-.

SN 1986J

Łącząc dane z różnych radioteleskopów astronomowie zbadali wybuch pewnej gwiazdy, który miał miejsce około 30 milionów lat świetlnych od Ziemi. Przy tej okazji odkryli w centrum wybuchu prawdopodobnie najmłodszą we Wszechświecie czarną dziurę lub najmłodszą gwiazdę neutronową. Jest to niecodzienne zjawisko - po raz pierwszy mamy do czynienia z czarną dziurą bądź gwiazdą neutronową stowarzyszoną z supernową, która wybuchła od czasu wynalezienia przez Galileusza teleskopu prawie 400 lat temu.

Strony

Subscribe to RSS - radioteleskopy