Teleskop Jamesa Webba

Kłopoty finansowe teleskopu Webba

Budowa Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba (JWST) rozpoczęła się na dobre w 2002 roku. W tym czasie dyrekcja NASA mianowała TRW głównym wykonawcą projektu oraz zmieniła nazwę (z pierwotnej: Teleskop Kosmiczny Nowej Generacji) na Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba, uhonorowując w ten sposób drugiego w historii dyrektora agencji. Założeniem projektu było, i nadal jest, umieszczenie ogromnego kosmicznego obserwatorium z dala od Ziemi (aby zminimalizować zakłócenia) i prowadzenie obserwacji w zakresie widzialnym i przede wszystkim w podczerwieni za pomocą zwierciadła głównego o średnicy 6.5 metra (ponad 7-krotnie mocniejszego niż w teleskopie Hubble'a).
Subscribe to RSS - Teleskop Jamesa Webba