Zorza na Marsie

Zorze polarne nie są jedynie ozdobą Ziemi. Występują również na Jowiszu, Saturnie, Uranie i Neptunie. Statek kosmiczny Mars Explorer Europejskiej Agencji Kosmicznej dostarczył dowodów na istnienie zórz polarnych także na Marsie.

Rys. Artystyczna wizja zorzy na Marsie (M. Holmström)

Mars nie posiada ani wewnętrznego pola magnetycznego ani pola dipolowego, które mogło być przyczyną powstania zorzy. Niektóre jednak regiony planety wykazują dość znaczną aktywność magnetyczną, którą uważa się za pozostałość po dawnym, planetarnym polu magnetycznym. Już w 2004 roku sonda zarejestrowała smugi światła w okolicach tych magnetycznych obszarów Marsa.

Struktury zorzowe powstają w wyniku ruchu przyspieszonych, naładowanych cząstek w atmosferze, które jonizując otoczenie powodują emisję światła. Niestety nie jest jeszcze znany dokładny skład górnych warstw atmosfery Marsa. Dopiero wyniki badań nad tym problemem pozwolą określić jakie pierwastki ulegają wzbudzaniu i jakimi kolorami świeci marsjańskie, nocne niebo.

22 luty 2006

Źródło: ESA | Karolina Wojtkowska

Liczba odsłon: 3388